Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn 61- HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành ngày 04/3/2020

(22:13 | 05/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   61- HD-BTGTU.doc