Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo 491-BC/TU về tình hình tháng 02 và chương trình chỉ đạo tháng 3-2020, do Tỉnh Ủy Kiên Giang ban hành ngày 02/3/2020

(22:16 | 02/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   491-BC-TU.pdf