Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo 202-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Tỉnh Ủy Kiên Giang ban hành ngày 17/3/2020

(22:19 | 18/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   202-KH-TU.pdf