Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

(09:02 | 16/08/2017)

Chi tiết xem file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   101-NQ-HÐND_20170720.pdf