Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

(09:04 | 16/08/2017)

Chi tiết xem file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   102-NQ-HÐND_20170720.pdf