Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

(12:25 | 03/04/2020)

Ngày 1-4, đồng chí Tống Văn Kiếm - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cho biết, chiều 31-3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường) để xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, điều chỉnh quy hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và làm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. 

HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết giao Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Thăng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do xin nghỉ hưu trước tuổi và đồng chí Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ hưu theo quy định. HĐND tỉnh bầu bổ sung đồng chí Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu đồng chí Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Theo đồng chí Tống Văn Kiếm, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh hạn chế số lượng người dự, tổ chức ở 3 phòng họp kết nối trực tuyến. Khi bầu nhân sự, đại biểu mỗi phòng họp tiến hành bầu và sau đó tổng hợp phiếu lại. 
 

Quốc Trinh