Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình tháng 4 và chương trình chỉ đạo tháng 5-2020

(13:57 | 06/05/2020)

Báo cáo số 510-BC/TU ngày 06/5/2020 của Tỉnh Ủy về tình hình tháng 4 và chương trình chỉ đạo tháng 5-2020

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   510-BC_TU.pdf