Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Dự kiến thời gian và nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

(15:25 | 26/05/2020)

Thông báo sô 71/TB-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND tỉnh về dự kiến thời gian và nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   71-TB-HDND.pdf