Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(16:18 | 25/05/2020)

Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 25/5/2020 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   311-NQ-HDND.pdf