Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, lối sống, phòng ngừa sai phạm

(14:14 | 05/06/2020)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tại hội nghị tổng kết công tác đánh giá, xếp loại (ĐGXL) chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân (TTCN) cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 3-6.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (bên phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tặng cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự (Đảng ủy Công an tỉnh) đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019).


Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, năm 2019 công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, ĐGXL chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và TTCN cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được cấp ủy chuẩn bị khá chu đáo, kịp thời. Quá trình chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm, cấp ủy nêu cụ thể đối tượng, nơi kiểm điểm của từng chức danh; nội dung kiểm điểm đối với TTCN rõ ràng; quy trình, phương pháp tiến hành kiểm điểm đảm bảo đạt yêu cầu. Đối với TTCN được cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm đều xây dựng báo cáo giải trình, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra biện pháp để có hướng khắc phục. Trong kiểm điểm đa số ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, làm rõ nhiều nội dung, nhất là phong cách, lề lối làm việc, vai trò lãnh đạo, điều hành, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Sau kiểm điểm TTCN nâng lên nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ.


Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, kết quả ĐGXL chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và TTCN cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản phản ánh đúng thực chất, khắc phục dần bệnh thành tích. Chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến nâng lên. Số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (HTNV) giảm so năm 2018. Công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả ĐGXL chất lượng đối với TTCN được ban thường vụ cấp ủy các cấp thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, giúp cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự khóa tới. 


Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị từ nay đến hết năm 2020, cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức tốt đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; lên kế hoạch khắc phục hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; tổ chức kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau thanh tra, kiểm tra có phát hiện sai phạm. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị để cán bộ, đảng viên tăng cường rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, lối sống, phòng ngừa sai phạm; rà soát cán bộ, đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…


Năm 2019, toàn tỉnh có 283 tập thể, 54.028 đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Kết quả, đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương có 2/20 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 17 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đảng bộ không HTNV. Tỉnh có 295/298 đảng bộ cơ sở được ĐGXL, kết quả có 72 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 208 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 đảng bộ HTNV. 525/528 chi bộ được ĐGXL, kết quả có 90 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 393 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 39 chi bộ HTNV, 4 chi bộ không HTNV. 11 đảng bộ bộ phận và 2.874 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá xếp loại. Kết quả, có 3/11 đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 642/2.874 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.991 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 230 chi bộ HTNV và 11 chi bộ không HTNV. Năm 2019, có 7.594/54.027 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 37.974 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 8.201 đảng viên HTNV, 258 đảng viên không HTNV. 


Toàn tỉnh có 283/283 tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp (cấp tỉnh 52 tập thể, huyện 86 tập thể, cơ sở 145 tập thể) được ĐGXL chất lượng. Kết quả 63 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 213 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 tập thể HTNV, 1 tập thể không HTNV. 2.279/2.287 đồng chí lãnh đạo, quản lý được ĐGXL. Kết quả có 618 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.620 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 22 đồng chí HTNV, 19 đồng chí không HTNV. 
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua cho Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự (Đảng ủy Công an tỉnh) và Chi bộ cơ sở Tổ chức - Kiểm tra (Huyện ủy Châu Thành) đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019).
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

Lê Vinh