Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

(16:09 | 17/06/2020)

Báo cáo số 80/BC-BCĐCVĐ ngày 17/6/2020 của BCĐ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về kết quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   80-BC-BCD.pdf