Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020

(08:20 | 21/07/2020)

Ngày 21-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 69-HD/BTGTU về hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   69-HD-BTGTU.pdf