Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

(08:09 | 31/12/2017)

Ngày 29-12, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX tiến hành ngày làm việc thứ ba với nội dung giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh và bế mạc kỳ họp. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lưu Thị Ngọc Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh tại
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, ngày 29-12.

 

    Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị đại biểu đặt ra tại buổi thảo luận ở tổ và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền lãnh đạo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và về công tác xây dựng chính quyền… Đồng chí Phạm Vũ Hồng cũng giải trình làm rõ thêm với các đại biểu HĐND tỉnh xung quanh hoạt động, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 là “kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tập trung phát triển mạnh công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp có thế mạnh, sử dụng nhiều lao động địa phương; quyết liệt hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phát triển du lịch; tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên, đất đai, rừng. Chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các bức xúc của xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền…


    Phát biểu nhận xét nội dung phiên chất vấn, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 4 vị giám đốc sở, lãnh đạo ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình thêm một số vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn; thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình bổ sung một số vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018; đồng thời cũng có giải trình thêm một số vấn đề qua thảo luận tổ, quan thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đặt ra. 


   Theo đồng chí Đặng Tuyết Em, nhìn chung phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và mang tính xây dựng cao. Các nhóm vấn đề được HĐND tỉnh chọn chất vấn rất xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận quan tâm và đánh giá cao. Đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tâm quyết, nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát vấn đề đặt ra. Các thành viên UBND tỉnh nắm chắc nhiệm vụ, thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ vấn đề đại biểu đặt ra, thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp, thể hiện tâm quyết làm chuyển biến tình hình thực hiện trong thời gian tới. 


    Tuy nhiên, đồng chí Đặng Tuyết Em cũng cho biết việc chất vấn và trả lời chất vấn còn một số hạn chế: Phía đại biểu chất vấn còn ít, chưa có nhiều gương mặt mới; trả lời chất vấn của lãnh đạo sở, ngành trình bày về lĩnh vực mình còn dài. Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị lãnh đạo các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu; quyết tâm cao, có giải pháp phù hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt lời hứa với cử tri. 
Kết thúc kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 28 nghị quyết của HĐND tỉnh.

TRINH QUỐC