Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Những kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

(13:23 | 03/01/2018)

Sau gần 03 ngày làm việc (từ ngày 27 đến 29/12/2017) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội được ban hành tại Kỳ họp này.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

 

    Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất cao với các báo cáo, các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thống nhất với đánh giá tình hình năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nên tỉnh nhà có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá cao, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu nhiều năm không đạt kế hoạch, năm nay vượt kế hoạch đề ra, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của các cấp, các ngành có tiến bộ, qua đó đã góp phần ổn định và phát triển tỉnh nhà.

 

    Bên cạnh thành tích đã đạt được, các vị đại biểu dự kỳ họp và đại biểu HĐND cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của tỉnh như: Công tác chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý nhà nước; tinh thần trách nhiệm của một số công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu kém; trên lĩnh vực kinh tế, vẫn còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là: sản lượng lúa, giá trị sản xuất ngành thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư trên địa bàn, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh. Những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đô thị, môi trường, tệ nạn xã hội chậm được khắc phục... Đây là những bức xúc, lo lắng được nhân dân và cử tri trong tỉnh quan tâm, được các đại biểu HĐND nhân dân tỉnh tập trung thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực.

 

    HĐND tỉnh đã quyết định và biểu quyết thông qua 26 Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết rất quan trọng, có những chính sách đột phá, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về việc ban hành bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết danh mục các dự án phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018; về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2030; về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế cho các hội có tính chất đặc thù; về một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND dân tỉnh.

 

     Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 Giám đốc sở, ngành, 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa - xã hội và Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung tập trung vào những vấn đề cấp thiết của đời sống kinh tế - xã hội được cử tri trong tỉnh và các vị đại biểu HĐND quan tâm, như: Vấn đề quản lý nhà nước về dẫn dụ gây nuôi chim yến trong tỉnh; việc quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp; tình trạng xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án tồn, án hủy; vấn đề thiếu thuốc điều trị bệnh cho nhân dân, vấn đề y đức của cán bộ y tế; về thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng quy định; về định hướng phát triển du lịch của tỉnh và công tác quản lý các khu du lịch ở các địa phương; về tình trạng úng ngập ở một số nơi trên địa bàn thành phố Rạch Giá... Các vấn đề này đã được Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời chất vấn đã trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, gắn với giải trình nhiều ý kiến của các đại biểu đặt ra trong thảo luận; thẳng thắn nhận trách nhiệm và có đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế, quyết tâm làm chuyển biến tình hình, nên nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh.

 

    Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Minh Công. Như vậy hiện nay, Thành viên UBND tỉnh đã có đủ 26 người theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

 

    Một điểm nổi bật nữa là, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh và đã có báo cáo kết quả tại kỳ họp, qua đây cũng tác động thúc đẩy việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tốt hơn./.

Đỗ Quỳnh (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)