Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

(08:42 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   06-KH-BCÐTTDTN_201805071027493140.pdf