Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường gắn bó mật thiết giữa đảng viên và nhân dân

(08:37 | 05/07/2018)

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang có đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (ảnh).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng khá toàn diện, đồng bộ, có kết quả bước đầu đáng khích lệ. Để làm tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tích cực, hiệu quả mà đại hội Đảng các cấp giao cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tích cực, chủ động hơn, thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng thật hiệu quả; quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác tinh giản bộ máy, biên chế, thực hiện quyết liệt Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng trong cả nước sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong tinh giản bộ máy, biên chế, làm tốt hơn nữa công tác đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là cấp ủy xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, phải tăng cường gắn bó mật thiết giữa đảng viên và nhân dân, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức nhưng cũng phải quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các cấp ủy Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ trong sáng, gương mẫu, tinh thông...

Tây Hồ