Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

(20:53 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   150-NQ-HDND_201806250410303210.pdf