Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

(20:46 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   148-NQ-HDND_201806250415052480.pdf