Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

(22:50 | 01/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08-CT-TU_201807261004447950.doc