Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Huyện Kiên Lương đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 112/2015/QH13 của Quốc hội

(06:30 | 08/08/2018)

Ngày 6-8, Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13, ngày 27-11-2015 của Quốc hội “về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng” do đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đến giám sát tại Ủy ban nhân dân 2 huyện Kiên Lương, Hòn Đất (ảnh).

 

Huyện Kiên Lương hiện có tổng diện tích tự nhiên 47.450,02ha, trong đó có 1.675,5ha đất sản xuất nông nghiệp do Nông trường Kiên Lương quản lý, sử dụng; 2.960,76ha đất rừng do Ban Quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà quản lý. Nhìn chung, công tác quản lý đất đai tại Nông trường Kiên Lương và Ban Quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà trên địa bàn huyện Kiên Lương tương đối chặt chẽ, phù hợp theo quy định của pháp luật. Đối với các diện tích đất đủ điều kiện giao khoán cho người dân quản lý, sử dụng được Nông trường Kiên Lương và Ban Quản lý rùng Hòn Đất - Kiên Hà lập hợp đồng giao khoán cho người dân. Đối với Nông trường Kiên Lương, việc giao khoán đất sản xuất cho người dân đã góp phần đưa các diện tích đất rừng sản xuất kém hiện quả trước đây còn hoang hóa chuyển sang sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Còn diện tích rừng phòng hộ được Ban Quản lý rùng Hòn Đất - Kiên Hà giao khoán cho người dân đã góp phần hạn chế tình trạng chặt phá rừng, người dân được giao khoán đất rừng phòng hộ ven biển sử dụng đất dưới tán rừng phát triển kinh tế gia đình. Một số mô hình được áp dụng hiện nay như nuôi tôm, nuôi cá bóng mú... 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến đánh giá, Kiên Lương là huyện có tiềm năng phát triển rất lớn về du lịch, công nghiệp... Tỉnh Kiên Giang và huyện Kiên Lương trong thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 112/2015/QH13, các cơ quan chuyên môn có đo đạc, phân giới, cắm mốc đất được giao quản lý. Đồng chí đánh giá cao việc Nông trường Kiên Lương đã chuyển đổi đất trồng rừng sản xuất kém hiệu quả sang đất trồng lúa, đạt hiệu quả kinh tế cao, không để xảy ra tranh chấp và chặt phá rừng, không có tranh chấp, khiếu kiện, đồng thời có quan tâm giao khoán đất cho người dân quản lý, sản xuất. Đồng chí đề nghị huyện, tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo về việc tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng để Hội đồng dân tộc sớm báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 8-2018.
 

Tây Hồ