Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"

(06:43 | 23/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   42-ctrtu_Thien_NQ_28_201808200923246790.doc