Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v tiếp công dân của HDND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND và công chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, nhiệm kì 2016-2021

(12:19 | 24/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   186-TB-HDND_201809171007145740.pdf