Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI

(13:44 | 30/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   228-TB-HDND_201810290350366660.pdf