Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng

(10:09 | 15/11/2018)

Sáng qua, 14-11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND, ngày 19-12-2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì.

Từ ngày 9 đến 18-10-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, U Minh Thượng, An Biên, Kiên Hải, Hòn Đất và khảo sát thực tế mô hình trồng nấm rơm tại huyện Tân Hiệp. Theo kết quả giám sát, qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND, đến năm 2017, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2015-2017 có mức tăng trưởng khá, đạt 2,73% so chỉ tiêu 5,6%; cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản phẩm thu trên 1ha đất trồng trọt đạt 70,5 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm thu trên 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 118,3 triệu đồng/năm. Sản lượng lúa đạt 4,06 triệu tấn; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 765.275 tấn (vượt chỉ tiêu)… 


 
Đồng chí Bùi Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả, tính khả thi của các đề án chi tiết phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp


Các địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch để tập trung đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế như lúa, tôm; hình thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với liên kết bao tiêu, nâng cao giá trị sản phẩm. Việc tuyên truyền và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân tiếp tục có những kết quả tốt, tác động đến nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều chuyển biến, phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng nông thôn.


Tuy nhiên, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND bằng Kế hoạch số 21/KH-UBND của UBND tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chỉ thực hiện đến năm 2020, thiếu định hướng đến năm 2030. Có 5/6 huyện được giám sát xác định thời gian thực hiện đề án, kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đến năm 2020 (riêng huyện Giồng Riềng có định hướng đến năm 2030). Hầu hết các huyện đều xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch chậm, hai huyện Hòn Đất và Kiên Hải chưa trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết theo quy định.


Tại hội nghị, đa số đại biểu tán thành dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND. Có đại biểu kiến nghị tỉnh bổ sung nguồn vốn cho các địa phương đầu tư tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh; đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh có kế hoạch kiến nghị tỉnh phân bổ vốn hàng năm để phát triển các mô hình trọng điểm. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Lưu Trung cho biết sẽ bổ sung nội dung đánh giá tính phù hợp của Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND đối với tình hình hiện nay của tỉnh. HĐND tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả, tính khả thi của các đề án chi tiết phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp để ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện…
 

Đặng Linh