Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(19:59 | 05/12/2018)

Sáng ngày 5-12, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX khai mạc dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lưu Thị Ngọc Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu HĐND tỉnh trong giờ giải lao Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.


Trong ngày đầu làm việc, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 và Chương trình công tác 2019. Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch 21/22 chỉ tiêu; 1/22 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,51%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 USD, đạt 106,29% kế hoạch. Xuất khẩu đạy 640 triệu USD, đạt trên 123% kế hoạch. Trong năm 2018, thu hút 7,62 triệu lượt du khách. Các lĩnh vực văn hóa -  xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại tiếp tục quan tâm đầu tư, giữ vững.


Đại diện Thường trực HĐND tỉnh thông qua các báo cáo: Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, chương trình công tác năm 2019; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh (khóa IX). Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.


Báo cáo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Danh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, năm 2018, tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền…Tuy nhiên, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng; hàng giả, kém chất lượng, lạm dụng thuốc tăng trưởng, hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi; giá cả đầu ra của các mặt hàng nông sản không ổn định; tình hình cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường còn diễn ra phức tạp; công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; một số dự án làm đường triển khai chậm, nhiều tuyến đường bị hư hỏng… Về những tồn tại này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và thực hiện hiệu quả…


Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Thường trực HĐND tỉnh trình tờ trình dự thảo nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX. 


Trong ngày đầu làm việc, đại diện UBND tỉnh trình 17 tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND, trong đó có một số tờ trình liên quan thiết thực đến nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng chính quyền và đời sống của người dân, như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019; Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; Quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 địa bàn tỉnh; Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công  với cách mạng trên địa bàn tỉnh… 


Lần lượt các Ban của HĐND trình bày báo cáo thẩm tra. 


Ngày mai, 6-12, HĐND tỉnh làm việc ngày thứ hai. Buổi sáng đại biểu thảo luận tại Tổ các văn bản trình kỳ họp, buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, hoặc phê chuẩn.
 

Quốc Trinh