Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

HÔM NAY, 5-12: Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(09:39 | 06/12/2018)

Hôm nay, 5-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX. Đây là Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, được tổ chức từ ngày 5 đến 7-12.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. HĐND tỉnh xem xét, quyết định 4 nhóm nội dung quan trọng: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu, chi ngân sách; đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) và các cơ quan tư pháp tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2018; phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; xem xét giải trình của các sở, ngành; chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của HĐND trình kỳ họp.

 

Quảng cảnh kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), sáng qua, 5-12.

 

Dự kiến, HĐND xem xét thông qua 23 nghị quyết của HĐND, trong đó có một số nghị quyết quan trọng: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; quy định nội dung chi bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; danh mục dự án cần thu hồi đất; quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh...

 

Một nội dung quan trọng của Kỳ họp là HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh.

Quốc Trinh