Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Đề ra cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

(09:42 | 06/12/2018)

Sáng qua, 5-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 11. Báo Kiên Giang trân trọng đăng toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang!

 

- Kính thưa đồng chí Bùi Đặng Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

 

- Thưa các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

 

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!

 

- Thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào cử tri trong tỉnh thân mến!

 

Đồng chí Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), sáng qua, 5-12. Ảnh: QUỐC TRINH

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hôm nay, HĐND tỉnh khóa IX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí và quý vị đại biểu đến dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh thành công tốt đẹp.

 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

 

Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, tích cực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự tham gia đóng góp của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; cùng sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh ta tiếp tục phát triển, đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp chuyển biến tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt nghị quyết đề ra, chất lượng tăng trưởng và quy mô nền kinh tế có bước nâng lên, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo các gia đình chính sách người có công, công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên.

 

 HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy trong năm qua; sự nỗ lực của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giành được những kết quả tích cực trong năm 2018, tạo tiền đề để phát triển tốt đẹp hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH tỉnh ta còn một số khó khăn, hạn chế cần được sự quan tâm nhiều hơn đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện còn chậm; việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn hạn chế; kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, giá trị sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra; sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng chậm tháo gỡ. Một số hạn chế trên lĩnh vực văn hóa - xã hội chậm khắc phục như: Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở còn nhiều hạn chế; một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, thoát nghèo chưa bền vững. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm...

 

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan do tác động của biến đổi khí hậu; nhu cầu về đầu tư xây dựng lớn, trong khi nguồn vốn bố trí chưa đáp ứng; tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... Nhưng, nguyên nhân chủ quan là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo có mặt chưa kịp thời; năng lực cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước của chính quyền các cấp, các ngành có mặt còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi lúc chưa chặt chẽ; năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cán bộ chủ chốt ở các ngành, các cấp chưa chủ động, linh hoạt, từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn, quyết định phương hướng phát triển, đề ra một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cụ thể là:

 

Một là, xem xét báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, chương trình công tác năm 2019; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; các báo cáo hoạt động của các Ban HĐND tỉnh năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

 

Hai là, xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Xem xét các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9 và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.

 

     Ba là, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh và thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh về tờ trình trên. Trong đó, có những tờ trình rất quan trọng, như: Tờ trình về nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang năm 2019; tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2019; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tờ trình về quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1.2000 cụm cảng Hà Tiên, TP. Hà Tiên; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ phần trăm tiền sử dụng đất đối với các dự án tái định cư quy định tại Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tờ trình về việc vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2019; một số tờ trình về ban hành cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực KT-XH của địa phương.

 

Bốn là, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận đối với HĐND, UBND tỉnh. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và xem xét cho ý kiến đối với một số báo cáo chuyên đề khác.

 

Năm là, tiến hành miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh và tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định của pháp luật. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là công việc hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp, giúp người lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và còn làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

 

 Sáu là, tiến hành phiên chất vấn các thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

 

Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại kỳ họp này nội dung rất nhiều, nhưng Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức trong 3 ngày nên có những báo cáo không trình bày tại kỳ họp, các tờ trình được trình bày gọn lại theo hướng tóm tắt. Để hoàn thành tốt nội dung chương trình làm việc, bảo đảm chất lượng, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu, nhất là các tài liệu không trình bày tại hội trường, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

 

Xin trân trọng cám ơn!

Báo Kiên Giang