Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

(22:30 | 06/12/2018)

Sáng 6-12, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX bước sang ngày làm việc thứ hai…

Các đại biểu chia tổ thảo luận xung quanh các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu - chi ngân sách; đầu tư phát triển; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ 2019. Thảo luận về báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trên lĩnh vực nội chính, pháp chế. Thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng; các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; các tờ trình của UBND tỉnh và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…


Buổi chiều, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.


Theo đó, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Danh Ngọc Hùng, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, do thôi việc và đồng chí Lê Hoàng Anh - Giám đốc Sở Y tế do thôi việc.
 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm


HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang, gồm 30 người. Trong 30 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 8 người thuộc khối HĐND tỉnh và 22 vị thuộc khối UBND tỉnh. Có 2 người đảm nhiệm chức vụ nhưng chưa đủ 9 tháng nên không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm là ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vị Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Sạch - Giám đốc Sở Nội vụ. 


Theo đó, có 60/62 đại biểu HĐND tỉnh tham gia bỏ phiếu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: 
 

*Khối HĐND tỉnh: 


1. Bà Đặng Tuyết Em, Chủ tịch HĐND tỉnh: 54 phiếu tín nhiệm cao (PTNC), 6 phiếu tín nhiệm (PTN), 0 phiếu tín nhiệm thấp (PTNT);


2. Ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 50 PTNC, 10 PTN, 0 PTNT; 


3. Bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 52 PTNC, 8 PTN, 0 PTNT;


4. Ông Nguyễn Lưu Trung, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 53 PTNC, 6 PTN, 1 PTNT; 


5. Ông Trần Văn Mứng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: 54 PTNC, 6 PTN, 0 PTNT; 


6. Ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 54 PTNC, 6 PTN, 0 PTNT;


7. Ông Danh Nhỏ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh: 36 PTNC, 23 PTN, 1 PTNT; 


8. Ông Trần Quốc Việt, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: 45 PTNC, 15 PTN, 0 PTNT.


*Khối UBND tỉnh: 


1. Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh: 57 PTNC, 3 PTN, 0 PTNT;


2. Bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 43 PTNC, 16 PTN, 1 PTNT; 


3. Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 42 PTNC, 18 PTN,  0 PTNT; 


4. Ông Đàm Kiến Thức, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 46 PTNC, 13 PTN, 1 PTNT; 


5. Bà Bùi Tuyết Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh: 47 PTNC, 13 PTN, 0 PTNT; 


6. Ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: 39 PTNC, 20 PTN, 1 PTNT;


7. Ông Phạm Hoàng Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh: 41 PTNC, 19 PTN, 0 PTNT; 


8. Ông Ngô Công Tước, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương: 24 PTNC, 30 PTN, 6 PTNT;


9. Ông Nguyễn Xuân Lộc, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường: 31 PTNC, 28 PTN, 1 PTNT; 


10. Ông Trần Hữu Nghị, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 39 PTNC, 19 PTN, 2 PTNT;


11. Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 38 PTNC, 22 PTN, 0 PTNT; 


12. Ông Trần Chí Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch: 40 PTNC, 20 PTN, 0 PTNT; 


13. Ông Diệp Hoàng Du, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: 36 PTNC, 23 PTN, 1 PTNT; 


14. Ông Lâm Minh Công, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp: 34 PTNC, 24 PTN, 2 PTNT; 


15. Ông Lê Quốc Anh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng: 32 PTNC, 26 PTN, 2 PTNT; 


16. Ông Nguyễn Đức Chín, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính: 46 PTNC, 13 PTN, 1 PTNT; 


17. Ông Đặng Hồng Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội: 40 PTNC, 19 PTN, 1 PTNT; 


18. Ông Lê Thanh Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 37 PTNC, 22 PTN, 1 PTNT;


19. Ông Văn Công Đấu, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Ngoại vụ: 39 PTNC, 20 PTN, 1 PTNT; 


20. Ông Lâm Văn Sển, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 42 PTNC, 17 PTN, 1 PTNT;


21. Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: 40 PTNC, 19 PTN, 1 PTNT; 


22. Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh:40 PTNC, 19 PTN, 1 PTNT.


Ngày 7-12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh; biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh và bế mạc Kỳ họp. 
 

Quốc Trinh