Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm cảng Hà Tiên, thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

(13:54 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   187-NQ-HDND_201812290434132060.pdf