Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lãnh đạo Đại hội các dân tộc thiểu số, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer

(14:35 | 08/03/2019)

Ngày 06  tháng 3  năm 2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (TU), Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ký ban hành Công văn số 836-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đại hội đại biểu (ĐHĐB) các dân tộc thiểu số (DTTS) các cấp lần thứ III, giai đoạn 2019-2024. 

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 08-5-2009 của Ban Bí thư (khóa X) về lãnh đạo ĐHĐB các DTTS Việt Nam và các văn bản có liên quan của Chính phủ, Ban chỉ đạo ĐHĐB các DTTS Việt Nam, Ban Thường vụ TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội (MTTQ &ĐTCTXH), Ban Dân tộc tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ:


Các cấp ủy đảng lãnh đạo các ngành, MTTQ &ĐTCTXH, nhất là hệ thống làm công tác dân tộc các cấp quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Ủy ban dân tộc Trung ương, chuẩn bị các nội dung để tổ chức tốt ĐHĐB các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2019-2024 trên tinh thần “Đoàn kết, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm”. Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc lần thứ II, giai đoạn 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ lần thứ III, giai đoạn 2019-2024 theo hướng sát thực, phù hợp thực tiễn của địa phương.


UBND tỉnh và các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban tổ chức (BTC) ĐHĐB các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III, giai đoạn 2019-2024: BCĐ đại hội cấp tỉnh do đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh là Phó Trưởng ban thường trực; thành viên là đại diện lãnh đạo Ban Dân vận TU, MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  BCĐ đại hội cấp huyện do đồng chí lãnh đạo UBND làm trưởng ban; lãnh đạo văn phòng HĐND, UBND làm phó trưởng ban thường trực; thành viên là đại diện lãnh đạo ban dân vận HU và MTTQ&ĐTCXTXH, các phòng, ban có liên quan của cấp huyện. BCĐ đại hội cấp tỉnh và cấp huyện thành lập BTC do một đồng chí lãnh đạo UBND làm trưởng ban.  


UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành tạo điều kiện để ĐHĐB các DTTS diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn, thành công. Bố trí kinh phí tổ chức đại hội cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định.


MTTQ&ĐTCTXH các cấp và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với DTTS, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm qua (2014-2019); biểu dương những nhân tố tích cực, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng đại hội.


Cấp huyện hoàn thành đại hội trước ngày 30-6-2019, thời gian đại hội trong 01 ngày; cấp tỉnh hoàn thành đại hội trước ngày 30-11-2019, thời gian đại hội từ 1,5 đến 02 ngày. 
Tổng số đại biểu chính thức dự đại hội cấp tỉnh không quá 250 đại biểu, đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 đại biểu chính thức. Đại hội cấp huyện tối đa không quá 150 đại biểu chính thức, đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 đại biểu chính thức.


Ban Dân vận TU chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng TU, Ban Dân tộc, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, giúp Ban Thường vụ TU theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; báo cáo kết quả đại hội từng cấp cho Ban Thường vụ TU.


 * Cùng ngày, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực TU, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã ký ban hành Công văn số 837-CV/TU của Ban Thường vụ TU lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (Tết Chôl Chnăm Thmây) năm 2019. Theo đó, Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-4-2019. Để lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các địa phương thực hiện tốt một số việc:


Lãnh đạo tổ chức tốt Tết Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer. 


Các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Báo Kiên Giang (KG), Đài Phát thanh và Truyền hình KG, Sở Văn hóa-Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Khmer KG có chương trình thiết thực phục vụ tết cho đồng bào. Các cơ quan chức năng có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày vui tết.


Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Dân vận TU, Ban Dân tộc, MTTQ&ĐTCTXH tỉnh tổ chức thăm, chúc tết các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào Khmer. Vận động giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón tết vui tươi, đầm ấm. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động là người Khmer tùy từng nơi có thể tổ chức họp mặt, chúc tết và tạo điều kiện cho nghỉ làm việc trong những ngày tết.


Ban Dân vận TU chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, MTTQ tỉnh và các ngành có liên quan giúp Ban Thường vụ TU, UBND tỉnh tổ chức họp mặt, chúc tết cán bộ là người Khmer (đang công tác và đã nghỉ hưu), các vị sư, chức sắc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.


Lãnh đạo tổ chức đón tết gắn với việc tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng phát triển.


Ban Dân vận TU chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ và Đảng đoàn MTTQ tỉnh giúp Ban Thường vụ TU theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ TU.
 

Châu Thái