Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy

(07:35 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-BC-BCD_20181220032314990.pdf