Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(07:54 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01-qditu_201810290307507700.doc