Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

(08:01 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   343-BC-TU_201810250914326570.pdf