Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đối với các sở, ban, ngành tỉnh.

(09:11 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2838_QD-UBNDsigned_201912191030237830.pdf