Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2018, 2019 và nhu cầu năm 2020

(15:16 | 25/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bao cao tai chinh-20200225-1437.pdf