Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Kiên Giang.

(14:20 | 13/03/2018)


Chi tiết văn bản vui lòng tải tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   174_QD-UBNDsigned_201801260456165110_201803120920438180.pdf