Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018

(09:47 | 01/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   157_BC-UBNDsigned_201806291034167070 (1).pdf