Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN 5 tháng đầu năm 2018

(20:59 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   116-BC-STCsigned_201806290916492340.pdf