Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

(09:05 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   346_BC-UBNDsigned_201812031017315480.pdf