Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

(09:06 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   345_BC-UBNDsigned_201812031007503520.pdf