Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019.

(09:07 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   347_BC-UBNDsigned_201812031004073580.pdf