Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về công khai báo cáo ngân sách địa phương năm 2019 trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

(15:22 | 12/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   367_BC-UBNDsigned_201812110947137810.pdf