Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công khai báo cáo ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh

(15:57 | 14/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   367_BC-UBNDsigned_201812120353564960.pdf