Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Kiên Giang.

(13:24 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2944_QD-UBNDsigned_201812290515165980.pdf