Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Kiên Giang.

(13:25 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2947_QD-UBNDsigned_201812290513201710.pdf