Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh

(07:38 | 23/05/2019)

Ngày 22-5-2019, Văn phòng Tỉnh ủy ký ban hành văn bản số 1852 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh về việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử với các sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Theo nội dung văn bản, hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy cùng với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện phương án kỹ thuật kết nối mạng, bảo đảm cho ứng dụng gửi nhận văn bản qua mạng giữa cơ quan Đảng và Nhà nước được thông suốt, nhanh chóng, thuận lợi.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh như sau:

 

- Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện gửi qua mạng những văn bản do Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phát hành dưới dạng văn bản điện tử, có chữ ký số (trừ văn bản thuộc bí mật nhà nước) cho các cơ quan thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo Quyết định số 278/QĐ-UBND, ngày 01/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi việc gửi nhận văn bản đi vào nề nếp, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ thực hiện không gửi văn bản giấy đối với một số văn bản cụ thể (sẽ có thông báo sau).

 

- Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản điện tử phát hành qua mạng đến Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo địa chỉ gửi nhận văn bản được công bố trên trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (tra cứu địa chỉ gửi nhận văn bản tại http://vpuyban.kiengiang.gov.vn/mailin)

 

Văn phòng Tỉnh ủy giao cho Phòng Hành chính - Tổ chức (điện thoại 02973.812.201) và Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy (điện thoại: 02973.810.917) phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện.

Châu Anh