Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Cơ hội - Dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1 của Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang.

(13:26 | 23/01/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   212-QD_UBND_QuyetDinh_PheDuyetDuAnDauTuXayDungCongTrinhBenhVienUngBuouKG.pdf