Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

​Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp

(13:06 | 09/05/2018)

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp nhận tất cả các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp liên quan đến mọi lĩnh vực của tỉnh Kiên Giang.

    Tất cả các ý kiến phản ánh, kiến nghị trên sẽ được Ban Biên tập kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trả lời và sẽ phản hồi, đăng tải các văn bản trả lời trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

    Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị xin gửi về:

- Ông Lâm Văn Sển, Phó trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

   Điện thoại: 0913.638898

   Email: lvsen1970@gmail.com

- Bà Huỳnh Thị Diễm, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

   Điện thoại: 0919443718

   Email: htdiem.stttt@kiengiang.gov.vn

BAN BIÊN TẬP

BBT