Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

​Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

(09:36 | 10/09/2018)

Sáng ngày 7-9, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc trọng thể. Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh)...

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 trường đại học, cao đẳng với trên 9.000 sinh viên chính quy, trong đó có 2 trường có tổ chức Hội Sinh viên là: Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang (Trường Cao đẳng Kiên Giang được công bố thành lập vào ngày 27/8/2018 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang, trong đó trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang đã có tổ chức Hội Sinh viên cấp trường với tên gọi Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang). Trong những năm qua, lực lượng sinh viên tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngoài nhiệm vụ chính là học tập, nghiên cứu khoa học, các bạn sinh viên rất tích cực và chủ động tham gia vào các hoạt động do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức.

Việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên của tỉnh Kiên Giang nhằm tập hợp, lãnh đạo, định hướng chung cho các tổ chức Hội Sinh viên trên địa bàn tỉnh; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp sinh viên trong tỉnh cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến trong sinh viên các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đại diện và chăm lo những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; giúp sinh viên xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho sinh viên; tạo môi trường giáo dục lành mạnh để sinh viên sinh hoạt, học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, góp phần giáo dục toàn diện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

 


Với khẩu hiểu hành động “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên tỉnh phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm; xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh. Sự ra đời của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ là bước đệm và động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Hội Sinh viên các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ quan trọng phải được quán triệt xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội. Ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của sinh viên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, mang tính chiều sâu và đi đầu trên các mặt trận. Thường xuyên đổi mới hoạt động của Hội theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, môi trường của sinh viên, tạo thuận lợi để sinh viên có cơ hội phấn đấu. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I thật sự vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của sinh viên, để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng tổ chức Hội, trong đó tập trung chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở Hội. Đề nghị Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể quan tâm phối hợp hỗ trợ cho Hội Sinh viên tỉnh nhà; đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Hội…


Cùng tham gia phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên tỉnh cần tập trung tuyên truyền để sinh viên, xã hội biết mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hội. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với một tổ chức Hội ở nhiệm kỳ đầu tiên. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng và phù hợp với các nhóm đối tượng, trong đó cần lưu ý tuyên truyền qua internet và mạng xã hội. Hội cần tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng dư luận sinh viên không chỉ trong nhà trường, trong quá trình học tập mà còn tại ký túc xá, nhà trọ nơi sinh viên sống và thông qua các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, sinh viên gắn với việc triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian đầu mới thành lập, Hội cần tích cực thu hút các nguồn hỗ trợ xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ của các nguòn lực xã hội đối với các hoạt động của Hội, có các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện.


Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 23 thành viên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đỗ Xuân