Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

​Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp

(13:25 | 13/09/2018)

Đó là lưu ý của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh sáng ngày 12-9 (ảnh); tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, UBND tỉnh Kiên Giang kịp thời triển khai các văn bản tổ chức thi hành Luật LLTP trên địa bàn tỉnh; quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật LLTP, đồng thời bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo thực hiện hoạt động quản lý LLTP ở địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao việc Kiên Giang thực hiện đa dạng phương thức cấp phiếu LLTP (cấp trực tiếp khi người dân đến Sở Tư pháp yêu cầu, qua bưu chính hoặc trực tuyến), đem lại lợi ích và đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.


Để việc triển khai thi hành Luật LLTP trên địa bàn Kiên Giang thực hiện tốt hơn thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, tổ chức thi hành Luật LLTP trên địa bàn tỉnh; quan tâm bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý LLTP tại địa phương. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về LLTP là một trong những nhiệm vụ quan trọng vì không có CSDL này sẽ gặp khó trong việc cấp nhanh, đúng hạn các phiếu LLTP cho nhân dân. Do đó, Kiên Giang cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống CSDL về LLTP. Các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, công an, thi hành án dân sự cần cố gắng thực hiện tốt việc phối hợp, cung cấp thông tin LLTP với Sở Tư pháp để cập nhật kịp thời vào CSDL LLTP.     


Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau khi Luật LLTP có hiệu lực (từ ngày 1-7-2010), UBND tỉnh ban hành Công văn số 326/UBND-NCPC, ngày 22-4-2011 về việc triển khai thi hành Luật LLTP trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 944/QĐ-UBND, ngày 26-4-2014 về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 cùng một số văn bản khác liên quan đến công tác cấp phiếu LLTP. UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Luật LLTP cho đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh. Qua hơn 8 năm thi hành Luật LLTP (2008-2018), công tác quản lý nhà nước về LLTP của Kiên Giang từng bước đi vào nề nếp. Từ khi thực hiện phần mềm quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp để xây dựng CSDL và cấp phiếu LLTP, đến nay, công tác quản lý LLTP, khai thác CSDL LLTP, báo cáo thống kê số liệu có nhiều thuận lợi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu LLTP và cấp phiếu LLTP ở địa phương thuận lợi, giúp việc kết nối, trao đổi, thông tin dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp với Trung tâm LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp khác dễ dàng, giảm thời gian xử lý tiếp nhận thông tin. Từ ngày 1-7-2010 đến 30-6-2018, tỉnh cấp 37.935 phiếu LLTP, trong đó phiếu cấp đúng và trước hạn đạt 91,1%.
 

Minh Dư